19 March, 2015

Nytt system för debitering av biogas på bussdepåer

CNS har tagit fram ett nytt system för att på ett enkelt sätt låta gasleverantörer till bussdepåer skapa debiteringsunderlag och automatisk fakturering. Genom att ansluta en ny typ av PLC-styrd gasvolymgivare som rapporterar in förbrukad volym till Allkort varje timme, kan gaslevererande företag på ett mycket enkelt sätt redovisa och debitera förbrukad volym gas på bussdepåer som använder parkeringspir med dockning och långsam fyllning av fordon i vila.

 

Detta är ett suveränt komplement till redan befintliga gastankstationer, där kunder tillåts tanka med företagskort. Den aktuella parkeringspiren kopplas till ett kundkort och debiteras för utnyttjad volym precis som om fordonet stannat och tankat på befintlig mack.

 

För mer information kontakta CNS på telefon 011-18 77 77 eller epostadress info@cardnetworksolutions.com