06 May, 2015

CNS inför (AFD-betalning) ny teknik för betalning med VISA och MasterCard på automatstationer

För att möta nya krav från VISA och MasterCard samt se till att betalterminaler anslutna till Allkort når upp till kundens krav och förväntningar, implementerar CNS den nya tekniken med AFD-betalning i Allkort.

 

Detta innebär i princip att kunder med bank- och kreditkort från banker som är certifierade kan tanka för upp till 2.000 kr på en obemannad station. Detta genom att en förfrågan alltid ställs om det finns detta belopp tillgängligt på kortet att använda. Banken svara Ja eller disponibelt belopp exempelvis 1.125 kr, varefter kunden kan tanka sitt fordon med max detta belopp.

 

Den nya tekniken är en avsevärd förbättring och låter en stationsägares kunder tanka upp sin bil utan onödiga begränsningar. Idag kan det skilja på hur mycket ett bank- och kreditkort begränsas beroende på vem som är inlösare av kortbetalningen. BABS eller NETS. I vissa fall har nya begränsningar lagts till på max 600 kr/köp och en reservation på 200 kr som kan ligga kvar och belasta kundens konto några dagar, till stor irritation för kunden.