Cardivation ett nytt sätt att hantera kvitto från bankkort

Cardivation ett nytt sätt att hantera kvitto från bankkort

Cardivation är ett antal molnbaserade tjänster från CNS.

Tjänsterna tillför intelligenta funktioner för existerande kort utan att påverka befintliga system hos bank eller handlare.

Vi har idag företag som fullt ut använder vår tjänst för att ge sina tankande kunder med Bank- och kreditkort kvitto via e-mail. Kunden får en fråga i samband med att han använder ett icke registrerat bankkort. När kunden är registrerad genereras ett elektroniskt kvitto som sänds på e-mail vid varje tillfälle kunden använder sitt kort på något av bolagets drivmedelstationer. Denna tjänst är inte enbart knuten till drivmedelstationer, utan kan användas av många företag som vill minska sitt beroende av kvittoskrivare i samband med bankkortsköp.

Läs mer på den separata sidan www.cardivation.com (endast på Engelska)

Se även film: